Een podium voor Cadzand

Een podium voor Cadzand

Persbericht, 16 april 2011

De Stichting Cadzand Cultureel heeft sinds kort een demontabel podium. Dit podium  gaat gebruikt worden in de Dorpskerk van Cadzand en ook op andere locaties.  Het komt ter beschikking aan alle verenigingen en groepen uit Cadzand die een uitvoering willen geven.

Vanaf nu is het gedaan met het sjouwen van pallets en zware platen door vrijwilligers om een podium te  improviseren in  de Dorpskerk en op andere locaties. Er is nu  een licht demontabel en verplaatsbaar podium beschikbaar, waarvan de hele Cadzandse dorpsgemeenschap  gebruik kan maken. Het podium kan zowel vlak als trapsgewijs worden opgesteld en kan plaats bieden aan bijvoorbeeld 70 zangers.


Een belangrijke bijdrage uit het  Stimuleringsfonds van de Rabobank West Zeeuws Vlaanderen en deelname door de Kerkrentmeesters van de Dorpskerk, de Stichting  Behoud Dorpskerk en Woongoed Zeeuws Vlaanderen maakte het mogelijk  dit podium aan te schaffen. De initiatiefnemer, de Stichting Cadzand Cultureel, treedt tevens op als beheerder. Voor een perfecte muziekuitvoering kunnen organisatoren terecht in Cadzand. De Dorpskerk biedt naast sfeer en een alom geroemde akoestiek nu ook een multifunctioneel podium. Maar ook op andere plaatsen zoals de basisschool of de sporthal of in de open lucht zal naar verwachting dit podium zijn waarde bewijzen. Het podium is naar verwachting operationeel met Pasen 2011 bij een concert, georganiseerd door de Stichting Werelvredesvlam, in de kerk van Cadzand.

Wilt u het podium reserveren  of wilt u een uitvoering geven in de Dorpskerk? Bel de contactpersoon: J.Basting, j.basting2@kpnplanet.nl.

Onze andere projecten

Weegbruggebouwtje


Lees meer

Verfraaiing verbinding Retranchement-Cadzand


Lees meer

De volgende sponsors verleenden hun financiƫle steun:

  • Stimuleringsfonds Rabobank West Zeeuws Vlaanderen
  • Kerkrentmeesters Prot. Gemeente Zuidwesthoek
  • Stichting Behoud Dorpskerk
  • Woongoed Zeeuws Vlaanderen